Min Gryning
Hajnal

Vill du få asfalterad uppfart?

Många barnfamiljer önskar sig en asfalterad uppfart. Det är för att det många gånger kan underlätta barnen lekar och rörlighet. Har man en basketboll eller tennisboll studsar de så mycket bättre än på grusväg. Alla som har försökt, vet precis hur det är. Så om du bestämt dig och vet hur stor del av din uppfart som du vill ha asfalterad, hur går du sedan till väga. Det är få av oss som har tillgång till asfaltmaskiner och kan sätta igång. Först behövs en schaktning av området som du vill få asfalterad. Sedan förbereder man ytan innan man kan asfaltera det. Sedan undrar du säkert hur mycket det kan komma att kosta och då är det olika saker du måste ta med i beräkningen för att få ett slutpris.

Det måste du ta med i kostnaden

• Storleken på uppfarten och hur mycket som ska asfalteras

• Etableringsavgiften (vilka maskiner som ska användas samt hur många anställda som krävs)

• Hur mycket förarbete som krävs. En asfaltering blir billigare om du gjort förarbetet på egen hand.

• Vilken kvalitet du ska ha på asfalten och hur mycket belastning den ska klara och vilken typ av asfalt du vill ha. Det senare rör bindemedel och stenkross.

Du kan gott och väl räkna med att det kommer att kosta ungefär 150 kronor per kvadratmeter, om det rör sig om en tomt som du vill asfaltera i Stockholm. Det kan bli ganska dyrt med andra ord. Ett bra tips är att gå ihop med grannarna så kan ni dela på kostnaderna.

6 Oct 2017